ดาวน์โหลดแอพ

Banner-Blog-Main-App-Ios-Android-TH-1-840x357

วิธีติดตั้งระบบIOS

1. เข้าเว็บไซต์ https://m.w88bkk.com ตามภาพที่ 1 หรือคลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแอพ

2. เปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาไทยก่อน ดูได้จากภาพที่ 2,3 และ 4

3. Click ที่ ดาวน์โหลดที่นี่ จากนั้นทำตามขั้นตอน ตามภาพที่ 6,7 และ 8

4. จากภาพที่ 9 เมื่อติดตั้ง App เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะเปิด App เราจะต้องไปตั้งค่า
การเข้าถึงของอุปกรณ์ก่อน ดังภาพที่ 10,11,12,13,14 และ 15

5. จากภาพที่ 16 เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว Click เปิด App และสมัครสมาชิก ดังภาพที่ 17 และ 18

IOS-DOWLOAD01-NUMBER-1

วิธีติดตั้งระบบAndroid

1. เข้าเว็บไซต์ https://m.w88bkk.com ตามภาพที่ 1 หรือคลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด

2. เปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาไทยก่อน ดูได้จากภาพที่ 2,3 และ 4

3. Click เลือกดาวน์โหลดตามภาพที่ 5, 6

4. Click เข้าสู่ระบบตามภาพที่ 7

5. Click เลือก Download file ตามภาพที่ 8 และ 9

6. Click เข้าสู่ระบบอีกครั้ง และรอการ Download ตามภาพที่ 10 และ 11

7. ตั้งค่าการเข้าถึงของ Application ตามภาพที่ 12,13 ,14 ,15 ,16 และ 17

8. ภาพที่ 18 เข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิก

Android-DOWLOAD-END11